Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

ANBI

Stichting Frontaal Podium ambieert momenteel tot het behalen van een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-statis (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat het schenken van giften of donaties aan Stichting Frontaal Podium belastingvoordelen geeft voor de gever (en onze eeuwige dank!). Conform de voorwaarden vanuit de Belastingdienst geeft Stichting Frontaal Podium op deze pagina’s openbaar inzicht aan haar beleid en procedures.

1. Statutaire doelstelling

Stichting Frontaal Podium maakt met literair podium Frontaal literatuur maandelijks fris en aantrekkelijk voor een breed publiek doormiddel van haar evenementen. De stichting, het podium en haar evenementen stimuleren en bevorderen het literaire klimaat in het Nederlands taalgebied, met name onder de doelgroep van jongeren.

Frontaal tracht om in haar uitvoeringen haar doelen te verwezenlijken. Tijdens haar evenementen komen veel speerpunten samen, waaronder actualiteit, diversiteit en ontmoeting, om de literatuur en haar makers maandelijks te presenteren in de vorm van educatief entertainment.

2. Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021-2024

a. Bevordering culturele ontwikkeling

 • Publiek met zowel een bestaande als een voorheen beperkte interesse voor literatuur en het gesproken woord enthousiasmeren met kwaliteit.
 • Publiek kennis laten maken met een diverse vormen van literatuur en gesproken woord.
 • Achterban van de geprogrammeerde artiesten betrekken en samenbrengen.
 • Publiek verwelkomen met een warme en laagdrempelige uitstraling.
 • Publiek verwelkomen met een lage toegangsprijs en CJP-korting.

b. Exposure en talentontwikkeling voor nieuwe literatuur

 • De nieuwste generatie schrijvers zichtbaar maken voor een publiek.
 • Een nieuwe generatie lezers inspireren met de nieuwste auteurs en hun schrijven.
 • De nieuwste generatie schrijvers een professioneel podium bieden.
 • Gevestigde auteurs in aanraking brengen met de nieuwste schrijversgeneratie.
 • Een netwerk creëren voor schrijvers en geïnteresseerden.
 • Auteurs een passende vergoeding bieden.

3. Activiteiten en financiële verantwoording

Een samenvatting van de uitvoeringen en de financiële verantwoording van literair podium Frontaal vind je terug in ons meest recente Jaarverslag

4. Organisatie en bestuur

Wie organiseren literair podium Frontaal en wie kijken er over hun schouders mee? Dat kun je hier en hier lezen.

5. Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Frontaal Podium is onbezoldigd. De organisatieleden ontvangen een vergoeding op basis van een getekende model overeenkomst voor de uitvoeringen ten behoeve van literair podium Frontaal.

De organisatie

Het team: Robbert Meijntjes, Robin Hendriks en Neeke Scheers

 

De Raad van Toezicht: Theo Coskun, Hilde Westerink en Kiki Bolwijn

Contactgegevens

info@frontaalpodium.com

Contact locatie (WORM) 010-4767832 pr@worm.org